Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.


Vi är glada och tacksamma för Lars Wiklunds sammanfattning av SFTs historia mellan åren 1995-2021. För att visa dokumentet, klicka på denna länk.

SFT ÅRSMÖTE 2021 


Fredag den 9 april bjöd SFT alla medlemmar på vetenskapligt program och årsmöte.

Temat var: Big Data, Multi Omics and Machine Learning in Toxicology


För att visa programmet, klicka på denna länk.


För er som inte hade möjlighet att närvara så kommer presentationerna att finnas tillgängliga under en tid på vår hemsida.


För mer information klicka på denna länk.  


Ett stort tack riktas till er som bidrog till programmet med intresseväckande och lärorika presentationer. Vi vill även tacka alla er som deltog både i förmiddagens vetenskapliga program och i SFTs årmöte!


SFTs nätverksträffar i vår

Träffarna genomförs som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom. Syftet är att skapa en möjlighet för toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte.

Vid varje träff möter vi fyra toxikolger, två som är etablerade och yrkesverksamma som toxikologer, och två som är i början av karriären. Alla fyra presenterar sig själva och berättar om sitt arbete och yrkesval. SFTs medlemmar är varmt välkomna att närvara som åhörare och det finns möjlighet att ställa frågor på slutet.


Måndagen den 12 april kl 11.30-12.30 är det dags igen för nätverksträff (på engelska)!

Vi ser fram emot att då få träffa:

  • Karin Svens, Co-founder and consultant, Toxicology Knowledge Team TKT
  • Polina Lizunkova, PhD student, Uppsala University

  • Johanna Haglund, Head of Safety Metabolism, Site Manager, Admescope Sweden
  • Sara Moses, Senior Manager Nonclinical Science, Swedish Match

Vårens tredje träff är planerad till måndag 21 juni kl 11.30-12.30 (svenska)


Anmäl ditt intresse redan nu! Följ denna länk.  


SFT vill också tacka alla som deltog i vårens första nätverksträff (den 8 februari). Ett särskilt tack riktas till våra fyra toxikologer som medverkade och presenterade sig!

  • Ilona Silins, toxikolog, Kemikalieinspektionen
  • Hans von Stedingk, miljökemist, Goodpoint
  • Diana Kättström, doktorand, Stockholms universitet
  • Erik Bivehed, doktorand, Uppsala universitet