Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år. I år har vi bjudit in till nordiskt möte, NorthTox 2023,  i samband med årsmötet.

SFT:s årsstämma 2023


SFT:s årsstämma gick av stapeln på förmiddagen den 20 april i De Geer salen, Stockholms Universitet. Tack alla medlemmar som deltog vid mötet!


Protokoll kommer inom kort.


Handlingar:

NORTHTOX 2023

Toxicology in the Anthropocene


Thank you to all who joined the first
NorthTox in Aula Magna,
Stockholm University, April 20-21!


The NorthTox Hybrid Conference is a new Nordic collaboration that aims to catalyze the interactions between Nordic toxicologists, and strengthen the field of toxicology in the Nordic region. The scientific theme of the first NorthTox meeting was “Toxicology in the Anthropocene” and the program focused on the multifaceted links between planetary health, biodiversity and human health, and aimed to describe the important role of toxicology in the work needed for the successful transformation to a safe, sustainable society. The meeting had four sessions, which included both invited speakers and oral presentations selected among the submitted abstracts. There was also a poster session with poster awards, and other activities specifically for Early Career Toxicologists.

SFTs pris för bästa avhandling i toxikologi 2022 går till


Sarah McCarrick
Instutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

titel:

Exploring toxicity and fate of metal-based particles in the lung: from mechanistic screening to lung deposition modelling


SFT tackar för alla inkomna nomineringar!


Historiska återblickar - SFT 1995-2020


Vid SFTs 50-årsjubileum 2019 framfördes önskemål om en fortsättning av SFTs historiska återblickar av Bo Holmstedt och Torbjörn Malmfors som publicerades i maj 1994 i samband med SFTs 25-årsjubileum.


Nu har Lars Wiklund, som genom åren varit mycket engagerad och drivande inom SFT, samlat "nya" historiska återblickar från åren 1995- 2020 i en uppföljande text.


Vi är mycket glada och tacksamma för denna fina sammanfattning av SFTs historia av Lars Wiklund!


För att visa dokumentet, klicka på denna länk.